Meme Küçültme

Adım-adım meme küçültme;
MEME KÜÇÜLTME (REDUCTİON MAMMOPLASTİ)

Nedir reduction mamoplasti,
Reduction mammoplasti,büyük ve sarkık memelerin küçültülüp şekillendirilerek,fonksiyonel rahatlığa ve estetik görünüme kavuşturulmak için yapılan cerrahi işlemdir.
Meme küçültme operasyonu kimlere yapılır,
Meme küçültme operasyonu memelerinin ağırlığından dolayı;sırt,bel,boyun ağrısı;büyüklüğünden ve sarkıklığından dolayı meme altında egzama (pişik),mantar enfeksiyonu oluşan,sütyen askıları omuzlarında iz bırakan, postür bozukluğu yaşayan ayrıca psikolojik olarakta memelerinin büyüklüğünden rahatsız olup ameliyattan fayda göreceğine inan kişilere yapılabilir.

Ameliyat kararı nasıl verilmelidir,
Ameliyat kararı vermede;kişinin doğum yapıp-yapmamış olması önemli olsa da; en önemli etken kişinin yukarıda bahsettiğimiz şikayetleri yaşayıp-yaşamamasıdır.Bu şikayetler ağır derecede ise;doğum yapmayı beklemeden memelerin küçültülmesi ve kişinin postürünün korunması önemli olacaktır.Ancak,daha hafif dereceli meme büyüklüğü olup psikolojik olarak sıkıntı yaşayan genç kadında da doğum yapması beklenmeden de bu ameliyatlar yapılabilir.Tabiki;doğum sonrası bu operasyonun yapılması;hem süt verememe olasılığını kaldırmış,hem de ideal kilo korunabildiği taktirde ameliyat sonrası meme şeklinin kalıcılığı sağlanmış olacaktır.
Ameliyat olması gereken kişide beklemek;taşınan fazla yüke bağlı omurgada kemik yapıyı etkileyip,kişinin dik duruş pozisyonunu bozacak buna memelerden duyulan rahatsızlıkta eklendiğinde genç kadının omuzlarını dik tutmasını engelleyip kaburlaştıracaktır.Postürdeki bozuluğa meme altındaki cilt lezyonlarının kalıcı renk değişimleri de eklenmeden operasyon olunmasında fayda olacaktır.
Operasyon öncesi süreçte;iş programınızda ayarlama yapmanız gerektiğini, yaklaşık 2-3 gün dışarıya çıkıp rutin işlerinizi yapamayabileceğinizi,ameliyat sonrası tatil programınızı gözden geçirmeniz gerektiğini,ortalama bir hafta sonra işe dönebileceğinizi,ameliyat öncesi ve sonrası yapmanız gereken bazı şeylerin olduğunu hatırlatmak isterim.
Ameliyat öncesi görüşme,
Ameliyat öncesi görüşmede,öncelikle hastanın şikayetlerini ve ameliyat olmasındaki nedeni dinleyip,ameliyat sonrası beklentilerini öğreniyorum. Hekim olarak hastanın gerçekten bu operasyona ihtiyacı olduğuna inanıyorsam; hastamın detaylı muayenesini tamamlayıp,karşılıklı ameliyat sürecinde yaşanacakları,iyileşme aşamalarını ve olası komplikasyonları anlatıyorum.
Öncelikle kişinin yaşı,doğum yapıp-yapmamış olması,ameliyat sonrası memede oluşacak izleri kabul edip-etmemesi ve ameliyat sonrası beklentileri önemlidir.
Operasyon yaşı en erken olarak;memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup;üst sınır kişinin genel sağlık durumu elverdiği ölçüde yükselebilir.Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken,ileri yaşlarda büyük memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.
Memelerde büyüklük; genetik,hormonal,kilo fazlalığı,geçirilmiş hamilelikler ve yapısal diyebileceğimiz hiç bir nedene bağlı olmadan da oluşabilir.Hormonal olduğu düşünülen vakalarda bazı tetkilerin yapılmasının yanında; meme ameliyatlarından önce, 40 yaş altı hastalarada meme ultrosonu,40 yaş üzeri hastalarda mammografi tetkikleri istenmelidir.Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.
Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için,meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir.Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken,kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür.Ameliyat olacak kişinin,ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olmasıda büyük oranda yağ dokusudan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.
Ameliyatta kullanılan bazı teknikler süt vermeye izin versede,ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır.Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de şekillerinde bir miktar deformasyon oluşabilir.Bu durumlarda bazen,küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir.
Ameliyat sonrası genellikle meme ucunda ve altına doğru düz olarak uzanan lolipop şekeri şekline ameliyat izi oluşacaktır.Ancak bazen çok büyük memelerde bu iz ters T şeklinde olup memenin altında da uzayabilir.Bazı durumlarda da memeler hafif büyük ve sarkıklık olup çok küçültmek istenmediği zaman iz sadece meme başında sınırlı kalabilmektedir.Meme ucundaki iz bir problem yaşanmadığı sürece ortalama bir-iki yılda nerdeyse tamamına yakın,memenin altındaki izlerde belirgin oranda azalacaktır.Ameliyat sonrası oluşan meme şekli ve hafifliği kişileri o kadar mutlu ediyor ki;ben hastalarımda ameliyat sonrası izden dolayı büyük bir rahatsızlık görmedim.Ancak şunu da belirtmeliyim ki;meme küçültme operasyonlarından sonra mutlaka memede bir iz kalacaktır.Bu izler,kişinin vücut reaksiyonuna bağlı az belirgin olabileceği gibi,koyu tenli,sigara kullanan ve yara iyileşmesinde sıkıntı olan kişilerde daha belirgin olabilmektedir.Meme ameliyatındaki izlerin bikini ve sütyenle gizlenebilir olması da bir avantaj olarak değerlendirilebilir.
Ameliyat sonrası meydana gelecek izler,ileri dönemde memenin alacağı şekil,süt verme şansı kısmen de olsa ameliyat tekniğine bağlı olduğundan, ameliyat öncesi görüşmede ameliyatta kullanılacak tekniğin belirtilmesi önemli olacaktır.
Memeniz ne kadar küçültülmelidir;
Ameliyat kararı veren hastanın daha önceden ameliyat olmuş hasta fotograflarını görmesi ve ameliyat geçirmiş kişilerle sohbet etmeside tahmini olarak ameliyat sonrası oluşacaklar hakkında kendisine fikir verecektir.Ancak,meme büyütmede de söylediğimiz gibi bu kez ”onun ki kadar küçülsün istiyorum”demek her zaman doğru olmayacaktır.Çünkü memelerin büyüklüğü; kişinin boyuyla,kilosuyla,omuz genişliğiyle,göğüs yapısının şekliyle orantılı olmalıdır.Bunlardan orantısız olarak yapılacak fazla ya da eksik küçültme de hoş olmayan bir görünüm verecektir.Bu nedenle,ameliyat öncesi hastanın da tercihleri dikkate alınarak ,ameliyat sonrası oluşacak muhtemel sütyen ölçüsüne karar verilmelidir.(B,C cup gibi)
Ameliyat teknikleri nelerdir,
Ameliyat öncesi muayenede memelerin şimdiki durumu dikkatlice değerlendirilmelidir.Memelerdeki büyüklük ve sarkıklık derecesi,her iki memenin eşit olup-olmaması,meme başlarının yönleri,meme başı büyüklükleri, memeden koltuk altına doğru uzanan kitlenin olup-olmaması ve memelerin ne kadar küçültüleceği yapılacak ameliyat tekniğini belirlemede önemlidir.
Çeşitli meme küçültme tekniklerinin isimlerini duyabilirsiniz.En yaygın kullanılan sınıflandırma meme ucunu besleyen damarların korunmasına bağlı olarak adlanırılır.Örneğin;inferior pedikül tekniği meme ucu dolaşımı memenin tabanından,süperior pedikülde meme ucu dolaşımı memenin üst kısmından gelirken,serbest meme ucu aktarımında meme ucu dolaşımı yeni yerleştirildiği yerde yeniden oluşacaktır. Her tekniğin kendisine göre artıları ve eksileri vardır,ben ameliyat sonrası oluşan yeni meme görünümünü daha güzel bulduğumdan,meme ucu duyusunun ve dolaşımının en iyi korunduğunu düşündüğümden ve süt kanallarını en fazla koruması açısından ameliyatlarımda elverdiği ölçüde süperior pediküllü yöntemleri tercih ediyorum.
Ameliyatta hedef;meme dokusundaki ve cildindeki fazlalığı çıkararak memeyi yeniden şekillendirmek, meme ve meme uçlarını ideal büyüklüğe kavuşturuken simetrilerini de sağlamaktır.Tüm bunların yanısıra;meme küçültme operasyonlarında meme dokusu çıkarıldığı için kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri riski yaklaşık %50 oranında azaldığı bilimsel olarakta kanıtlanmıştır.
(Ameliyattan çıkarılan meme dokusuda gerekli görüldüğü durumlarda patolojik tahlile gönderilecektir.)
Ameliyat süresi ve anestezi türü,
Ameliyat süresi ortalama 3 saattir.
Ameliyat;genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.
Ben hastamında tercihiyle,memelerin lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup hastaya sakinleştirici ilaçlar yapılarak hiç bir ağrı ve acı hissetmeden uygulanan anestezi türü olan sedasyon anestezisini tercih ediyorum.

Ameliyat sonrası ağrı,
Son yıllarda anestezik ilaçlardaki gelişme ve ameliyat ekibindeki anestezi uzmanı hekimin tecrübesi;ameliyat sırasında hastayı anestezi risklerinden koruyarak cerraha uygun bir çalışma ortamı;ameliyat sonrası da uyanma döneminden başlayıp eve dönüşe kadar hastaya konforu sağlamış olurken,ameliyatta uygulanan zarif cerrahi teknik hastanın çabuk toparlanmasını sağlıyor.
Ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebiliyor.
Ameliyattan sonraki saatler ve hastanede kalış süresi,
Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 saatlik yatak istirahatinden sonra,yiyip-içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz.Bir gün hastanede kalıp,ertesi günde drenlerin alınması ve pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.
İyileşme süreci,
Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor.Ameliyathanede ameliyattan hemen sonra yapılan ince pansumanın üzerine cerrahi bir sütyen giydiriliyor.İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan değiştirilip cerrahi sütyeninizle eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmemize kadar dinleniyorsunuz.Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.Ameliyatta kullanılan dikiş ipinin özelliği nedeniyle de ameliyat sonrası dikiş alınmadan kendiliğinden erimeleri bekleniyor.Ortalama bir hafta sonra kendinizi yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilir ve işe başlayabilirsiniz.Ameliyatta takılan cerrahi sütyeni yaklaşık 4 hafta,ardından 4 hafta daha sporcu sütyeni kullanarak 2.aydan sonra uygun sütyen kullanmaya başlıyorsunuz. 4-6 hafta arasında iyileşmeniz tamamlanmış ortalama 6-12 ay içindede memeleriniz son şeklini almış olacaktır.
İyileşme döneminde; hastamız kendisine anlatılanlara dikkat ettiği,hastaneden çıkarken reçete ettiğimiz ilaçları düzenli kullandığı ve istirahatine dikkat ettiği sürece iyileşmeside kısa sürede tamamlanacaktır.
Ameliyat sonrası memelerin görünümü,
Ameliyattan yaklaşık 5 saat sonra ayağa kalktığınızda ilk hissettiğiniz omuzlarınızdaki hafiflik olacaktır.Özel sütyeninizle kapalı olan memelerinizin yeni görünümünü ertesi gün görebileceksiniz.Memeler ilk zamanlar ödemli (şiş) iken,zamanla ödemler gerileyip ameliyat sonrası görünüm memenin doğal yapısı olan göz yaşı damlasına dönecektir.
İyileşme ne zaman tamamlanır,
Ameliyattan yaklaşık 7-10 gün sonra normal hayata geri döner,yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.
10-15.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır.Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.-6. hafta olmalıdır.
Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6 ay- 1yılda olacaktır.

Ameliyatın komplikasyonları nelerdir,
Ameliyat sonrası;kanama,ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi,enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır.Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması,hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyatane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.
Meme küçültme işlemlerinde meme ucu ve meme cildinin kan dolaşımının takibide çok önemlidir.Meme ucunda ve meme cildinde dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir.Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Meme ucundaki his duygusunda kayıp,süt verememe olasılığı serbest meme ucu aktarımlı teknikte her zaman olsa da diğer tekniklerde de görülebilir.
Meme ve meme ucunda asimetri,meme uçlarının yukarıya ya da yanlara doğru bakmasıda oluşabilecek komplikasyonlardandır ki, düzeltilme şansı için memelerin iyileşmesi beklenmelidir.
Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık görülebilir ki,komplikasyon olarak düzeltilmesi en zor durumlardan biri olduğunu söyleyebilir.
İdeal meme nedir,
Kişinin boyu,kilosu,omuz genişliği ile orantılı büyüklükte,dekolte dediğimiz üst kısmı dolgun,sarkık olmayan ,meme uçları simetrik ve karşıya bakan,yandan bakıldığında göz yaşı damlası şeklinde kadın silüetini tamamlayan memeler ideal değilmidir?

AMELİYAT ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER
1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.
(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)
2-Bayan hastalar için,ameliyat tarihi regl dönemlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olacaktır.
3-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmadan ayarlamalısınız.

Bu yazı Meme Estetiği kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>