Meme Dikleştirme

Adım-adım meme dikleştirme;
MEME DİKLEŞTİRME ( MASTOPEKSİ)

Nedir mastopeksi,
Mastopeksi, sarkık memeleri dikleştirilerek estetik görünüme kavuşturmak için yapılan cerrahi işlemdir.
Meme dikleştirme operasyonu kimlere yapılır,
Meme dikleştirme operasyonları,memelerinde sarkıklık hisseden doğum yapmış-yapmamış tüm kadınlara uygulanabilir.
Aynanın karşısına geçerek meme ucunuz ve meme altı çizginizi değerlendirerek memelerinizde sarkıklık olup-olmadığını anlayabilirsiniz.Meme ucunuz meme altı çizgisinin üzerinde ve meme altındaki dokunuzda da sarkıklık yoksa ne mutlu size.Meme pitozu dediğimiz sarkıklık durumunu genellikle dört grupta,hafif-orta-ağır ve yalancı pitozluk olarak sınıflandırıyoruz.Meme başınız ,meme altı çizgisinin hizasında ya da 1 cm kadar altında ise hafif;meme altı çizgisinden 1-3 cm kadar aşağıda ise orta,3 cm’den daha altta yerleşmişse ağır pitoz durumundan bahsederiz.Yalancı pitoz ise;meme başı normal meme altı çizgisinin üzerinde yerleşmiş ancak memenin tabanı sarkmış olarak görülür.
Ameliyat kararı nasıl verilmelidir,
Ameliyat kararı vermede;kişinin doğum yapıp-yapmamış olması önemli olsa da; en önemli etken memelerindeki sarkıklığın yarattığı ruh halidir.
Memeler yapısal olarak bir neden olmadan sarkık olabileceği gibi,kilo alıp-verme,doğum yapıp emzirme,yaşa bağlı olarak yerçekiminin etkisiyle de zaman içinde sarkabilir.
Memelerin sarkması için her zaman büyük olması gerekmez.Doğum sonrası memelerin büyüyüp-küçülmesindeki gibi meme cildindeki fazlalığa bağlı sarkıklık görülebileceği gibi,kilo vermelerden sonrada ve gevşek dokulu kişilerde yerçekimine bağlı olarak küçük memelerde de sarkma görülebilir.
Meme dikleştirme operasyonu için, kişinin doğum yapmasını beklemek her zaman gerekmiyebilir.Şöyle ki, büyük ve sarkık memeler problem yarattığında,küçük memelerdeki sarkıklığın protezle giderilebileceği düşünüldüğü zamanlarda ya da kişi için psikolojik rahatsızlık oluşmuşsa doğumdan önce de mastopeksi yapılabilir. Ameliyat sonrası genellikle süt verme problemi görülmesede, memelerde bir miktar deformasyon oluşabilir.
Ameliyat kararını verirken;ideal kilonuzda, erken dönemde hamilelik düşünmüyor olmanız ve emzirme bitiminden sonra en az 6 ay geçmiş olması uygun olacaktır.
Operasyon öncesi süreçte;iş programınızda ayarlama yapmanız gerektiğini, yaklaşık 2-3 gün dışarıya çıkıp rutin işlerinizi yapamayabileceğinizi,ameliyat sonrası tatil programınızı gözden geçirmeniz gerektiğini,ortalama bir hafta sonra işe dönebileceğinizi,ameliyat öncesi ve sonrası yapmanız gereken bazı şeylerin olduğunu da hatırlatmak isterim.
Ameliyat öncesi görüşme,
Ameliyat öncesi görüşmede,öncelikle hastanın şikayetlerini ve ameliyat olmasındaki nedeni dinleyip,ameliyat sonrası beklentilerini öğreniyorum. Hekim olarak hastanın gerçekten bu operasyona ihtiyacı olduğuna inanıyorsam; hastamın detaylı muayenesini tamamlayıp,karşılıklı ameliyat sürecinde yaşanacakları,iyileşme aşamalarını ve olası komplikasyonları anlatıyorum.
Öncelikle kişinin yaşı,doğum yapıp-yapmamış olması,ameliyat sonrası memede oluşacak izleri kabul edip-etmemesi ve ameliyat sonrası beklentileri önemlidir.
Operasyon yaşı en erken olarak;memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup;üst sınır kişinin genel sağlık yapısı elverdiği ölçüde yükselebilir.Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken,ileri yaşlarda sarkık memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.
Meme ameliyatlarından önce; 40 yaş altı hastalarada meme ultrosonu,40 yaş üzeri hastalarda mammografi tetkikleri istenmelidir.Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.
Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için,meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir.Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken,kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür.Ameliyat olacak kişinin,ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olmasıda büyük oranda yağ dokusudan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.
Ameliyatta kullanılan teknikler süt vermeye izin verse de,ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır.Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de sonrasında bir miktar sarkma tekrar oluşabilir.Bu durumlarda bazen,küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir ki zaman içinde yerçekiminin etkisi ile mutlaka memelerde sarkma olacaktır.
Ameliyat öncesi görüşmede doktorunuz sizi muayene ederek neye ihtiyacınız olduğunu ve bunun hangi işlemle gerçekleştirileceği anlatacaktır.Ameliyat öncesi görüşmede yapılacak tekniğe karar vermek hem sizin onayınız için,hem de ameliyatın planlanması için şarttır.
Mastopeksi ameliyatından sonra genellikle meme ucunda ve altına doğru düz olarak uzanan lolipop şekeri şekline ameliyat izi oluşacaktır.Bazı tekniklerde de iz sadece meme başında sınırlı kalabilmektedir.Meme ucundaki iz bir problem yaşanmadığı sürece ortalama bir-iki yılda belirsiz denecek kadar,memenin altındaki izler ise büyük oranda silinecektir.Ameliyat sonrası oluşan meme şekli kişileri o kadar mutlu ediyor ki;ben hastalarımda ameliyat sonrası izden dolayı büyük bir rahatsızlık oluştuğunu görmedim.Ancak şunuda belirtmeliyim ki;meme küçültme operasyonlarından sonra mutlaka memenizde bir iz kalacaktır.
Ameliyat teknikleri nelerdir,
Ameliyat öncesi muayenede memelerin şimdiki durumu dikkatlice değerlendirilmelidir.Memelerin büyüklüğü,sarkıklık derecesi,kişinin iz konusundaki hassasiyeti ameliyat tekniğini belirlemede önemlidir.
Memeler büyük ve sarkık ise mastopeksi ameliyatı sırasında bir miktarda meme dokusu çıkarılması gerekecek ve memedeki iz;meme ucundan başlayıp meme altına uzanan 4-5 cm’lik düz çizgi şeklinde lolipop şekeri tarzında olacaktır.Meme dokusu yeterli olmayıp meme cildinde fazlalık varsa,meme ucundan girilerek kas altına ya da kas üzerine protez yerleştirilecektir ki,iz sadece meme ucunda sınırlı kalabileceği gibi,meme altına doğruda düz çizgi şeklinde inebilir.
Ameliyatta hedef;memelerdeki sarkıklığı giderirken, meme ve meme uçlarındaki ideal büyüklüğe kavuşturuken simetrilerini de sağlamaktır.
Ameliyat süresi ve anestezi türü,
Ameliyat süresi ortalama 2-2,5 saattir.
Ameliyat;genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.
Ben hastamında tercihiyle ve uygulayacağım ameliyat tekniğine göre;memelerin lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup hastaya sakinleştirici ilaçlar yapılarak ağrı ve acı hissetmeden uygulanan anestezi türü olan sedasyon anestezisini tercih ediyorum.
Ameliyat sonrası ağrı,
Son yıllarda anestezik ilaçlardaki gelişme ve ameliyat ekibindeki anestezi uzmanı hekimin tecrübesi;ameliyat sırasında hastayı anestezi risklerinden koruyarak cerraha uygun bir çalışma ortamı;ameliyat sonrası da uyanma döneminden başlayıp eve dönüşe kadar hastaya konforu sağlamış olurken,ameliyatta uygulanan zarif cerrahi teknik hastanın çabuk toparlanmasını sağlıyor.
Ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebiliyor.
Ameliyattan sonraki saatler ve hastanede kalış süresi,
Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 saatlik yatak istirahatinden sonra,yiyip-içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz.Bir gün hastanede kalıp,ertesi günde pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.
İyileşme süreci,
Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor.İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan yapılıp özel ameliyat sonrası sütyeniniz giydirilmiş olarak eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmemize kadar dinleniyorsunuz.Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.Ortalama bir hafta sonra kendinizi yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilir ve işe başlayabilirsiniz. 4-6 hafta arasında iyileşmeniz tamamlanmış ortalama 6 ay içinde de memeleriniz son şeklini almış olacaktır.
İyileşme döneminde; hastamız kendisine anlatılanlara dikkat ettiği,hastaneden çıkarken reçete ettiğimiz ilaçları düzenli kullandığı ve istirahatine dikkat ettiği sürece iyileşmeside kısa sürede tamamlanacaktır.
Ameliyat sonrası memelerin görünümü,
Ameliyattan yaklaşık 5 saat sonra ayağa kalktığınızda ilk düşünceniz, ameliyathanede size giydirilmiş olan cerrahi sütyen içindeki memelerinizin ”hep böyle mi kalacağı?”olacaktır.Özel sütyeninizle kapalı olan memelerinizin yeni görünümünü net olarak ertesi günkü pansumanda görebileceksiniz.Memeler ilk zamanlar ödemli (şiş) iken,zamanla ödemler gerileyip memenin ameliyat sonrası top gibi olan dik görünümü zaman içinde memenin doğal yapısı olan göz yaşı damlasına dönecektir.
İyileşme ne zaman tamamlanır,
Ameliyattan yaklaşık 5-7 gün sonra normal hayata geri döner,yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.
7.-10.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır.Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.hafta olmalıdır.
Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6.ayda olacaktır.

Ameliyatın komplikasyonları nelerdir,
Ameliyat sonrası;kanama,ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi,enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır.Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması,hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyatane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.
Meme ucunda ve meme cildinde dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir.Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Meme ucundaki his duygusunda kayıp,süt verememe olasılığı enderde olsa vardır.
Memelerde ve meme uçlarında asimetri, yeteri kadar sarkıklığının giderilmemiş olmasıda komplikasyonlardandır ki, düzeltilme şansı için memelerin iyileşmesi beklenmelidir.
Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık görülebilir,komplikasyon olarak düzeltilmesi en zor durumlardan biri olduğunu söyleyebilir.
İdeal meme nedir,
Kişinin boyu,kilosu,omuz genişliği ile orantılı büyüklükte,dekolte dediğimiz üst kısmı dolgun,sarkık olmayan ,meme uçları simetrik ve karşıya bakan,yandan bakıldığında göz yaşı damlası şeklinde kadın silüetini tamamlayan memeler ideal değilmidir?

AMELİYAT ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER
1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.
(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)
2-Bayan hastalar için,ameliyat tarihi regl dönemlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olacaktır.
3-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmadan ayarlamalısınız.

Bu yazı Meme Estetiği kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>