Meme Dikleştirme

Adım-adım meme dikleştirme;
MEME DİKLEŞTİRME ( MASTOPEKSİ)

Nedir mastopeksi,
Mastopeksi, sarkık memeleri dikleştirilerek estetik görünüme kavuşturmak için yapılan cerrahi işlemdir.
Meme dikleştirme operasyonu kimlere yapılır,
Meme dikleştirme operasyonları,memelerinde sarkıklık hisseden doğum yapmış-yapmamış tüm kadınlara uygulanabilir.
Aynanın karşısına geçerek meme ucunuz ve meme altı çizginizi değerlendirerek memelerinizde sarkıklık olup-olmadığını anlayabilirsiniz.Meme ucunuz meme altı çizgisinin üzerinde ve meme altındaki dokunuzda da sarkıklık yoksa ne mutlu size.Meme pitozu dediğimiz sarkıklık durumunu genellikle dört grupta,hafif-orta-ağır ve yalancı pitozluk olarak sınıflandırıyoruz.Meme başınız ,meme altı çizgisinin hizasında ya da 1 cm kadar altında ise hafif;meme altı çizgisinden 1-3 cm kadar aşağıda ise orta,3 cm’den daha altta yerleşmişse ağır pitoz durumundan bahsederiz.Yalancı pitoz ise;meme başı normal meme altı çizgisinin üzerinde yerleşmiş ancak memenin tabanı sarkmış olarak görülür.
Ameliyat kararı nasıl verilmelidir,
Ameliyat kararı vermede;kişinin doğum yapıp-yapmamış olması önemli olsa da; en önemli etken memelerindeki sarkıklığın yarattığı ruh halidir.
Memeler yapısal olarak bir neden olmadan sarkık olabileceği gibi,kilo alıp-verme,doğum yapıp emzirme,yaşa bağlı olarak yerçekiminin etkisiyle de zaman içinde sarkabilir.
Memelerin sarkması için her zaman büyük olması gerekmez.Doğum sonrası memelerin büyüyüp-küçülmesindeki gibi meme cildindeki fazlalığa bağlı sarkıklık görülebileceği gibi,kilo vermelerden sonrada ve gevşek dokulu kişilerde yerçekimine bağlı olarak küçük memelerde de sarkma görülebilir.
Meme dikleştirme operasyonu için, kişinin doğum yapmasını beklemek her zaman gerekmiyebilir.Şöyle ki, büyük ve sarkık memeler problem yarattığında,küçük memelerdeki sarkıklığın protezle giderilebileceği düşünüldüğü zamanlarda ya da kişi için psikolojik rahatsızlık oluşmuşsa doğumdan önce de mastopeksi yapılabilir. Ameliyat sonrası genellikle süt verme problemi görülmesede, memelerde bir miktar deformasyon oluşabilir.
Ameliyat kararını verirken;ideal kilonuzda, erken dönemde hamilelik düşünmüyor olmanız ve emzirme bitiminden sonra en az 6 ay geçmiş olması uygun olacaktır.
Operasyon öncesi süreçte;iş programınızda ayarlama yapmanız gerektiğini, yaklaşık 2-3 gün dışarıya çıkıp rutin işlerinizi yapamayabileceğinizi,ameliyat sonrası tatil programınızı gözden geçirmeniz gerektiğini,ortalama bir hafta sonra işe dönebileceğinizi,ameliyat öncesi ve sonrası yapmanız gereken bazı şeylerin olduğunu da hatırlatmak isterim.
Ameliyat öncesi görüşme,
Ameliyat öncesi görüşmede,öncelikle hastanın şikayetlerini ve ameliyat olmasındaki nedeni dinleyip,ameliyat sonrası beklentilerini öğreniyorum. Hekim olarak hastanın gerçekten bu operasyona ihtiyacı olduğuna inanıyorsam; hastamın detaylı muayenesini tamamlayıp,karşılıklı ameliyat sürecinde yaşanacakları,iyileşme aşamalarını ve olası komplikasyonları anlatıyorum.
Öncelikle kişinin yaşı,doğum yapıp-yapmamış olması,ameliyat sonrası memede oluşacak izleri kabul edip-etmemesi ve ameliyat sonrası beklentileri önemlidir.
Operasyon yaşı en erken olarak;memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup;üst sınır kişinin genel sağlık yapısı elverdiği ölçüde yükselebilir.Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken,ileri yaşlarda sarkık memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.
Meme ameliyatlarından önce; 40 yaş altı hastalarada meme ultrosonu,40 yaş üzeri hastalarda mammografi tetkikleri istenmelidir.Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.
Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için,meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir.Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken,kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür.Ameliyat olacak kişinin,ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olmasıda büyük oranda yağ dokusudan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.
Ameliyatta kullanılan teknikler süt vermeye izin verse de,ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır.Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de sonrasında bir miktar sarkma tekrar oluşabilir.Bu durumlarda bazen,küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir ki zaman içinde yerçekiminin etkisi ile mutlaka memelerde sarkma olacaktır.
Ameliyat öncesi görüşmede doktorunuz sizi muayene ederek neye ihtiyacınız olduğunu ve bunun hangi işlemle gerçekleştirileceği anlatacaktır.Ameliyat öncesi görüşmede yapılacak tekniğe karar vermek hem sizin onayınız için,hem de ameliyatın planlanması için şarttır.
Mastopeksi ameliyatından sonra genellikle meme ucunda ve altına doğru düz olarak uzanan lolipop şekeri şekline ameliyat izi oluşacaktır.Bazı tekniklerde de iz sadece meme başında sınırlı kalabilmektedir.Meme ucundaki iz bir problem yaşanmadığı sürece ortalama bir-iki yılda belirsiz denecek kadar,memenin altındaki izler ise büyük oranda silinecektir.Ameliyat sonrası oluşan meme şekli kişileri o kadar mutlu ediyor ki;ben hastalarımda ameliyat sonrası izden dolayı büyük bir rahatsızlık oluştuğunu görmedim.Ancak şunuda belirtmeliyim ki;meme küçültme operasyonlarından sonra mutlaka memenizde bir iz kalacaktır.
Ameliyat teknikleri nelerdir,
Ameliyat öncesi muayenede memelerin şimdiki durumu dikkatlice değerlendirilmelidir.Memelerin büyüklüğü,sarkıklık derecesi,kişinin iz konusundaki hassasiyeti ameliyat tekniğini belirlemede önemlidir.
Memeler büyük ve sarkık ise mastopeksi ameliyatı sırasında bir miktarda meme dokusu çıkarılması gerekecek ve memedeki iz;meme ucundan başlayıp meme altına uzanan 4-5 cm’lik düz çizgi şeklinde lolipop şekeri tarzında olacaktır.Meme dokusu yeterli olmayıp meme cildinde fazlalık varsa,meme ucundan girilerek kas altına ya da kas üzerine protez yerleştirilecektir ki,iz sadece meme ucunda sınırlı kalabileceği gibi,meme altına doğruda düz çizgi şeklinde inebilir.
Ameliyatta hedef;memelerdeki sarkıklığı giderirken, meme ve meme uçlarındaki ideal büyüklüğe kavuşturuken simetrilerini de sağlamaktır.
Ameliyat süresi ve anestezi türü,
Ameliyat süresi ortalama 2-2,5 saattir.
Ameliyat;genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.
Ben hastamında tercihiyle ve uygulayacağım ameliyat tekniğine göre;memelerin lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup hastaya sakinleştirici ilaçlar yapılarak ağrı ve acı hissetmeden uygulanan anestezi türü olan sedasyon anestezisini tercih ediyorum.
Ameliyat sonrası ağrı,
Son yıllarda anestezik ilaçlardaki gelişme ve ameliyat ekibindeki anestezi uzmanı hekimin tecrübesi;ameliyat sırasında hastayı anestezi risklerinden koruyarak cerraha uygun bir çalışma ortamı;ameliyat sonrası da uyanma döneminden başlayıp eve dönüşe kadar hastaya konforu sağlamış olurken,ameliyatta uygulanan zarif cerrahi teknik hastanın çabuk toparlanmasını sağlıyor.
Ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebiliyor.
Ameliyattan sonraki saatler ve hastanede kalış süresi,
Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 saatlik yatak istirahatinden sonra,yiyip-içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz.Bir gün hastanede kalıp,ertesi günde pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.
İyileşme süreci,
Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor.İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan yapılıp özel ameliyat sonrası sütyeniniz giydirilmiş olarak eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmemize kadar dinleniyorsunuz.Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.Ortalama bir hafta sonra kendinizi yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilir ve işe başlayabilirsiniz. 4-6 hafta arasında iyileşmeniz tamamlanmış ortalama 6 ay içinde de memeleriniz son şeklini almış olacaktır.
İyileşme döneminde; hastamız kendisine anlatılanlara dikkat ettiği,hastaneden çıkarken reçete ettiğimiz ilaçları düzenli kullandığı ve istirahatine dikkat ettiği sürece iyileşmeside kısa sürede tamamlanacaktır.
Ameliyat sonrası memelerin görünümü,
Ameliyattan yaklaşık 5 saat sonra ayağa kalktığınızda ilk düşünceniz, ameliyathanede size giydirilmiş olan cerrahi sütyen içindeki memelerinizin ”hep böyle mi kalacağı?”olacaktır.Özel sütyeninizle kapalı olan memelerinizin yeni görünümünü net olarak ertesi günkü pansumanda görebileceksiniz.Memeler ilk zamanlar ödemli (şiş) iken,zamanla ödemler gerileyip memenin ameliyat sonrası top gibi olan dik görünümü zaman içinde memenin doğal yapısı olan göz yaşı damlasına dönecektir.
İyileşme ne zaman tamamlanır,
Ameliyattan yaklaşık 5-7 gün sonra normal hayata geri döner,yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.
7.-10.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır.Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.hafta olmalıdır.
Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6.ayda olacaktır.

Ameliyatın komplikasyonları nelerdir,
Ameliyat sonrası;kanama,ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi,enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır.Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması,hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyatane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.
Meme ucunda ve meme cildinde dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir.Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Meme ucundaki his duygusunda kayıp,süt verememe olasılığı enderde olsa vardır.
Memelerde ve meme uçlarında asimetri, yeteri kadar sarkıklığının giderilmemiş olmasıda komplikasyonlardandır ki, düzeltilme şansı için memelerin iyileşmesi beklenmelidir.
Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık görülebilir,komplikasyon olarak düzeltilmesi en zor durumlardan biri olduğunu söyleyebilir.
İdeal meme nedir,
Kişinin boyu,kilosu,omuz genişliği ile orantılı büyüklükte,dekolte dediğimiz üst kısmı dolgun,sarkık olmayan ,meme uçları simetrik ve karşıya bakan,yandan bakıldığında göz yaşı damlası şeklinde kadın silüetini tamamlayan memeler ideal değilmidir?

AMELİYAT ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER
1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.
(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)
2-Bayan hastalar için,ameliyat tarihi regl dönemlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olacaktır.
3-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmadan ayarlamalısınız.

Meme Estetiği kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Meme Küçültme

Adım-adım meme küçültme;
MEME KÜÇÜLTME (REDUCTİON MAMMOPLASTİ)

Nedir reduction mamoplasti,
Reduction mammoplasti,büyük ve sarkık memelerin küçültülüp şekillendirilerek,fonksiyonel rahatlığa ve estetik görünüme kavuşturulmak için yapılan cerrahi işlemdir.
Meme küçültme operasyonu kimlere yapılır,
Meme küçültme operasyonu memelerinin ağırlığından dolayı;sırt,bel,boyun ağrısı;büyüklüğünden ve sarkıklığından dolayı meme altında egzama (pişik),mantar enfeksiyonu oluşan,sütyen askıları omuzlarında iz bırakan, postür bozukluğu yaşayan ayrıca psikolojik olarakta memelerinin büyüklüğünden rahatsız olup ameliyattan fayda göreceğine inan kişilere yapılabilir.

Ameliyat kararı nasıl verilmelidir,
Ameliyat kararı vermede;kişinin doğum yapıp-yapmamış olması önemli olsa da; en önemli etken kişinin yukarıda bahsettiğimiz şikayetleri yaşayıp-yaşamamasıdır.Bu şikayetler ağır derecede ise;doğum yapmayı beklemeden memelerin küçültülmesi ve kişinin postürünün korunması önemli olacaktır.Ancak,daha hafif dereceli meme büyüklüğü olup psikolojik olarak sıkıntı yaşayan genç kadında da doğum yapması beklenmeden de bu ameliyatlar yapılabilir.Tabiki;doğum sonrası bu operasyonun yapılması;hem süt verememe olasılığını kaldırmış,hem de ideal kilo korunabildiği taktirde ameliyat sonrası meme şeklinin kalıcılığı sağlanmış olacaktır.
Ameliyat olması gereken kişide beklemek;taşınan fazla yüke bağlı omurgada kemik yapıyı etkileyip,kişinin dik duruş pozisyonunu bozacak buna memelerden duyulan rahatsızlıkta eklendiğinde genç kadının omuzlarını dik tutmasını engelleyip kaburlaştıracaktır.Postürdeki bozuluğa meme altındaki cilt lezyonlarının kalıcı renk değişimleri de eklenmeden operasyon olunmasında fayda olacaktır.
Operasyon öncesi süreçte;iş programınızda ayarlama yapmanız gerektiğini, yaklaşık 2-3 gün dışarıya çıkıp rutin işlerinizi yapamayabileceğinizi,ameliyat sonrası tatil programınızı gözden geçirmeniz gerektiğini,ortalama bir hafta sonra işe dönebileceğinizi,ameliyat öncesi ve sonrası yapmanız gereken bazı şeylerin olduğunu hatırlatmak isterim.
Ameliyat öncesi görüşme,
Ameliyat öncesi görüşmede,öncelikle hastanın şikayetlerini ve ameliyat olmasındaki nedeni dinleyip,ameliyat sonrası beklentilerini öğreniyorum. Hekim olarak hastanın gerçekten bu operasyona ihtiyacı olduğuna inanıyorsam; hastamın detaylı muayenesini tamamlayıp,karşılıklı ameliyat sürecinde yaşanacakları,iyileşme aşamalarını ve olası komplikasyonları anlatıyorum.
Öncelikle kişinin yaşı,doğum yapıp-yapmamış olması,ameliyat sonrası memede oluşacak izleri kabul edip-etmemesi ve ameliyat sonrası beklentileri önemlidir.
Operasyon yaşı en erken olarak;memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup;üst sınır kişinin genel sağlık durumu elverdiği ölçüde yükselebilir.Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken,ileri yaşlarda büyük memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.
Memelerde büyüklük; genetik,hormonal,kilo fazlalığı,geçirilmiş hamilelikler ve yapısal diyebileceğimiz hiç bir nedene bağlı olmadan da oluşabilir.Hormonal olduğu düşünülen vakalarda bazı tetkilerin yapılmasının yanında; meme ameliyatlarından önce, 40 yaş altı hastalarada meme ultrosonu,40 yaş üzeri hastalarda mammografi tetkikleri istenmelidir.Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.
Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için,meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir.Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken,kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür.Ameliyat olacak kişinin,ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olmasıda büyük oranda yağ dokusudan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.
Ameliyatta kullanılan bazı teknikler süt vermeye izin versede,ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır.Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de şekillerinde bir miktar deformasyon oluşabilir.Bu durumlarda bazen,küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir.
Ameliyat sonrası genellikle meme ucunda ve altına doğru düz olarak uzanan lolipop şekeri şekline ameliyat izi oluşacaktır.Ancak bazen çok büyük memelerde bu iz ters T şeklinde olup memenin altında da uzayabilir.Bazı durumlarda da memeler hafif büyük ve sarkıklık olup çok küçültmek istenmediği zaman iz sadece meme başında sınırlı kalabilmektedir.Meme ucundaki iz bir problem yaşanmadığı sürece ortalama bir-iki yılda nerdeyse tamamına yakın,memenin altındaki izlerde belirgin oranda azalacaktır.Ameliyat sonrası oluşan meme şekli ve hafifliği kişileri o kadar mutlu ediyor ki;ben hastalarımda ameliyat sonrası izden dolayı büyük bir rahatsızlık görmedim.Ancak şunu da belirtmeliyim ki;meme küçültme operasyonlarından sonra mutlaka memede bir iz kalacaktır.Bu izler,kişinin vücut reaksiyonuna bağlı az belirgin olabileceği gibi,koyu tenli,sigara kullanan ve yara iyileşmesinde sıkıntı olan kişilerde daha belirgin olabilmektedir.Meme ameliyatındaki izlerin bikini ve sütyenle gizlenebilir olması da bir avantaj olarak değerlendirilebilir.
Ameliyat sonrası meydana gelecek izler,ileri dönemde memenin alacağı şekil,süt verme şansı kısmen de olsa ameliyat tekniğine bağlı olduğundan, ameliyat öncesi görüşmede ameliyatta kullanılacak tekniğin belirtilmesi önemli olacaktır.
Memeniz ne kadar küçültülmelidir;
Ameliyat kararı veren hastanın daha önceden ameliyat olmuş hasta fotograflarını görmesi ve ameliyat geçirmiş kişilerle sohbet etmeside tahmini olarak ameliyat sonrası oluşacaklar hakkında kendisine fikir verecektir.Ancak,meme büyütmede de söylediğimiz gibi bu kez ”onun ki kadar küçülsün istiyorum”demek her zaman doğru olmayacaktır.Çünkü memelerin büyüklüğü; kişinin boyuyla,kilosuyla,omuz genişliğiyle,göğüs yapısının şekliyle orantılı olmalıdır.Bunlardan orantısız olarak yapılacak fazla ya da eksik küçültme de hoş olmayan bir görünüm verecektir.Bu nedenle,ameliyat öncesi hastanın da tercihleri dikkate alınarak ,ameliyat sonrası oluşacak muhtemel sütyen ölçüsüne karar verilmelidir.(B,C cup gibi)
Ameliyat teknikleri nelerdir,
Ameliyat öncesi muayenede memelerin şimdiki durumu dikkatlice değerlendirilmelidir.Memelerdeki büyüklük ve sarkıklık derecesi,her iki memenin eşit olup-olmaması,meme başlarının yönleri,meme başı büyüklükleri, memeden koltuk altına doğru uzanan kitlenin olup-olmaması ve memelerin ne kadar küçültüleceği yapılacak ameliyat tekniğini belirlemede önemlidir.
Çeşitli meme küçültme tekniklerinin isimlerini duyabilirsiniz.En yaygın kullanılan sınıflandırma meme ucunu besleyen damarların korunmasına bağlı olarak adlanırılır.Örneğin;inferior pedikül tekniği meme ucu dolaşımı memenin tabanından,süperior pedikülde meme ucu dolaşımı memenin üst kısmından gelirken,serbest meme ucu aktarımında meme ucu dolaşımı yeni yerleştirildiği yerde yeniden oluşacaktır. Her tekniğin kendisine göre artıları ve eksileri vardır,ben ameliyat sonrası oluşan yeni meme görünümünü daha güzel bulduğumdan,meme ucu duyusunun ve dolaşımının en iyi korunduğunu düşündüğümden ve süt kanallarını en fazla koruması açısından ameliyatlarımda elverdiği ölçüde süperior pediküllü yöntemleri tercih ediyorum.
Ameliyatta hedef;meme dokusundaki ve cildindeki fazlalığı çıkararak memeyi yeniden şekillendirmek, meme ve meme uçlarını ideal büyüklüğe kavuşturuken simetrilerini de sağlamaktır.Tüm bunların yanısıra;meme küçültme operasyonlarında meme dokusu çıkarıldığı için kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri riski yaklaşık %50 oranında azaldığı bilimsel olarakta kanıtlanmıştır.
(Ameliyattan çıkarılan meme dokusuda gerekli görüldüğü durumlarda patolojik tahlile gönderilecektir.)
Ameliyat süresi ve anestezi türü,
Ameliyat süresi ortalama 3 saattir.
Ameliyat;genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.
Ben hastamında tercihiyle,memelerin lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup hastaya sakinleştirici ilaçlar yapılarak hiç bir ağrı ve acı hissetmeden uygulanan anestezi türü olan sedasyon anestezisini tercih ediyorum.

Ameliyat sonrası ağrı,
Son yıllarda anestezik ilaçlardaki gelişme ve ameliyat ekibindeki anestezi uzmanı hekimin tecrübesi;ameliyat sırasında hastayı anestezi risklerinden koruyarak cerraha uygun bir çalışma ortamı;ameliyat sonrası da uyanma döneminden başlayıp eve dönüşe kadar hastaya konforu sağlamış olurken,ameliyatta uygulanan zarif cerrahi teknik hastanın çabuk toparlanmasını sağlıyor.
Ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebiliyor.
Ameliyattan sonraki saatler ve hastanede kalış süresi,
Ameliyattan sonra yaklaşık 4-6 saatlik yatak istirahatinden sonra,yiyip-içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz.Bir gün hastanede kalıp,ertesi günde drenlerin alınması ve pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.
İyileşme süreci,
Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor.Ameliyathanede ameliyattan hemen sonra yapılan ince pansumanın üzerine cerrahi bir sütyen giydiriliyor.İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan değiştirilip cerrahi sütyeninizle eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmemize kadar dinleniyorsunuz.Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.Ameliyatta kullanılan dikiş ipinin özelliği nedeniyle de ameliyat sonrası dikiş alınmadan kendiliğinden erimeleri bekleniyor.Ortalama bir hafta sonra kendinizi yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilir ve işe başlayabilirsiniz.Ameliyatta takılan cerrahi sütyeni yaklaşık 4 hafta,ardından 4 hafta daha sporcu sütyeni kullanarak 2.aydan sonra uygun sütyen kullanmaya başlıyorsunuz. 4-6 hafta arasında iyileşmeniz tamamlanmış ortalama 6-12 ay içindede memeleriniz son şeklini almış olacaktır.
İyileşme döneminde; hastamız kendisine anlatılanlara dikkat ettiği,hastaneden çıkarken reçete ettiğimiz ilaçları düzenli kullandığı ve istirahatine dikkat ettiği sürece iyileşmeside kısa sürede tamamlanacaktır.
Ameliyat sonrası memelerin görünümü,
Ameliyattan yaklaşık 5 saat sonra ayağa kalktığınızda ilk hissettiğiniz omuzlarınızdaki hafiflik olacaktır.Özel sütyeninizle kapalı olan memelerinizin yeni görünümünü ertesi gün görebileceksiniz.Memeler ilk zamanlar ödemli (şiş) iken,zamanla ödemler gerileyip ameliyat sonrası görünüm memenin doğal yapısı olan göz yaşı damlasına dönecektir.
İyileşme ne zaman tamamlanır,
Ameliyattan yaklaşık 7-10 gün sonra normal hayata geri döner,yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.
10-15.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır.Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.-6. hafta olmalıdır.
Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6 ay- 1yılda olacaktır.

Ameliyatın komplikasyonları nelerdir,
Ameliyat sonrası;kanama,ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi,enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır.Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması,hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyatane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.
Meme küçültme işlemlerinde meme ucu ve meme cildinin kan dolaşımının takibide çok önemlidir.Meme ucunda ve meme cildinde dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir.Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Meme ucundaki his duygusunda kayıp,süt verememe olasılığı serbest meme ucu aktarımlı teknikte her zaman olsa da diğer tekniklerde de görülebilir.
Meme ve meme ucunda asimetri,meme uçlarının yukarıya ya da yanlara doğru bakmasıda oluşabilecek komplikasyonlardandır ki, düzeltilme şansı için memelerin iyileşmesi beklenmelidir.
Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık görülebilir ki,komplikasyon olarak düzeltilmesi en zor durumlardan biri olduğunu söyleyebilir.
İdeal meme nedir,
Kişinin boyu,kilosu,omuz genişliği ile orantılı büyüklükte,dekolte dediğimiz üst kısmı dolgun,sarkık olmayan ,meme uçları simetrik ve karşıya bakan,yandan bakıldığında göz yaşı damlası şeklinde kadın silüetini tamamlayan memeler ideal değilmidir?

AMELİYAT ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER
1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.
(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)
2-Bayan hastalar için,ameliyat tarihi regl dönemlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olacaktır.
3-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmadan ayarlamalısınız.

Meme Estetiği kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Meme Büyütme

Adım adım meme estetiği,

MEME BÜYÜTME (augmentasyon mamoplasti )

Meme büyütme,

Memeleri yeterli hacimde olmayan ya da hamilelik ve emzirmelere bağlı olarak meme dokusu azalan ve hafif sarkma oluşan kişilere;meme protezi kullanarak memeyi istenen hacim ve görünüme kavuşturmak için yapılan işlemdir.

Ameliyat zamanı,
Memelerin gelişimi 18 yaşında tamamlandığı için bu yaştan sonra yapılabilmektedir.
Protez ameliyatlarındaki uygun teknik ve yöntemlerle, doğum yapmadan da ameliyat olunabilir ve kişinin süt vermesinde bir olumsuzluk görülmez.

Ameliyat öncesi görüşme,
Meme protezi isteyen hastanın hekimi tarafından da uygun vaka olduğuna karar verilmesinin ardından,meme muayenesi yapılarak ameliyat detayları konuşulur.
Her meme estetiği operasyonundan önce yapılması gereken, 40 yaş altı kadınlarda meme ultrosonu,40 yaş üzeri kadınlarda mamografi tetkikleri istenerek değerlendirilir.
Daha önce ameliyat olmuş hastalarla görüşmek,hastaların ameliyat öncesi-sonrası fotograflarını görmek ameliyat olacak hastaya fikir verebilir.Ancak,ameliyatın tekniği ve kullanılacak protezin türü her hasta için farklı olacağını bir kez daha hatırlatmak isterim.
Ameliyat öncesi görüşmede;yapılacak ameliyatın tekniğine ve kabaca uygulanacak protezin hacmine karar verilmelidir.

Protez büyüklüğü,
Meme protezinin hacmini belirlemede;kişinin isteği,boyu-kilosu-omuz genişliği, mevcut memelerinin durumu ve göğüs kafesinin yapısı önemlidir. Bunlar dikkate alınarak protezin hacmi belirlenir.Bu nedenledir ki,’’arkadaşımdaki protez hacminde istiyorum ya da onunki gibi olsun’’ demek hata olabilir.
Memeler;yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için;büyüklükleri kilo ile yakından ilişkilidir.
Boyu uzun ve omuz genişliği fazla olan kişiyle,kısa boylu ve dar omuzlu kişideki ideal meme hacimleri farklı olacaktır.
Memelerdeki mevcut şekil ve büyüklük hedeflenen protezin hacmini ve ameliyat tekniğini belirleyecektir.
Kişinin meme hacmi kullandığı sütyen ölçüsüne göre;75-80 ya da 32-34 inç ve A,B,C,D,E cup (kap) olarak tariflenir.75-80 ya da 32-34 inç memenin altından geçen göğüs çevresinin uzunluğudur.A,B,C,D,E ise meme ucundan geçen göğüs çevresi uzunluğunun meme altından geçen göğüs çevresi uzunluğuna farkıdır.Bu fark ortalama 10 cm olduğunda A cup,17 cm olduğunda B cup,23 cm olduğunda C cup,29 cm olduğunda D cup ve daha fazla olduğunda E cup denir.
Meme alt kenarındaki iç-dış yarı çap uzunlukları ve meme projeksiyonu dediğimiz memenin göğüse olan uzaklığı ölçülerek, bilgisayar programı ile de meme hacmi hesaplanabilir.
Protez ameliyatları cup değerini değiştirir.Örneğin 75 A olan bir meme,ameliyat sonrası 75 B veya 75 C olur.
Ortalama olarak her cup arasında 150 cc fark vardır.
Meme büyüteme ameliyatlarında ideal proteze karar vermede; ameliyat sırasında örnek protezleri deneyerek yerleştirmek en uygun yöntem olacaktır.

Protez türleri,
Protezler;içeriklerine,şekillerine,yüzeylerine bakılarak çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

İçeriklerine göre,
Protez içeriği ne olursa olsun protezin dışı ince bir silikon tabaka ile kaplıdır.İçeriğine göre,serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su, koheziv jel silikon ve etrafı koheziv jel silikon iç kısmı serum fizyoljik olan kombine protezler olarak sınıflandırılırlar.
Serum fizyolojik içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı (trafik kazası, kesici-delici alet batması, ateşli silah yaralanmaları vb.) delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya çıkan serum vücut tarafından emilir,vücuda zarar vermez.Ancak,protezin kıvamı ve su hissi zamanla hastayı rahatsız edebilir.
Koheziv jel içeren protezlerin dış kılıfı silikon içi akıcı olmayan jel silikondur. Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılması söz konusu değildir. Kıvamının koyu olmasından daha şekilli göğüsler elde edilir.
Kombine protezler,görünüm olarak doğallı sağladığı gibi küçük ayrıntılarıda düzeltebilir.

Şekillerine göre,
Yuvarlak protezler yarım küre şeklinde olup özellikle,meme dekoltesini oluşturan üst yarıya dolgun bir görünüm sağlar.
Anatomik protezler damla şeklinde olup,memenin doğal şekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar
***Yuvarlak protez, kas altına yerleştirildiklerinde, damla protez görünümü kazanıp üst polde ve meme tabanında yeterli hacmi sağlar***

Yüzeylerine göre,
Yüzeylerinin düz ya da pürtüklü oluşuna göre sınıflandırılırlar.
Meme altına yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünü daha efektif olarak engellemesi nedeniyle pürtüklü yüzeyler tercih edilirken,kas altına uygulanacak protezlerde düz yüzey kullanılır.

Protezlerdeki FDA (Amerikan Gıda Enstütüsü) onayıda proteze duyulan güveni sağlamaktadır.
.
Ameliyat teknikleri,
Protezin yerleştirildiği alan,
Meme dokusu ile göğüs kafesi arasında göğüs kası bulunur. Protezler,meme ile göğüs kasının arasına kas üzerine, ya da göğüs kası ile göğüs kafesi arasına kas altına yerleştirilebilir.
Protez,kas üzerine yerleştirildiğinde hızlı bir iyileşme olur ancak,kas altı gibi doğal bir görüntü oluşmayabilir;dışarıdan protezin üst kenarları görülebilir,elle muayene edildiğinde hissedilebilir. Ancak meme tabanı tam dolgunlaşır.
Kas altına yerleştirilen protez kenarları dışarıdan fark edilmesi,elle muayene edildiğinde hissedilmesi daha zordur. Bu nedenle daha doğal bir görünüm kazandırılmış olur. Kapsül ihtimali daha azdır.Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir kaç gün daha uzun olabilir, göğüs kasının kasılmasını sağlayan omuz ve kol hareketleri ile ilk birkaç gün ağrı hissedilebilir.

***Dual planlı olarak protezin yerleştirlmesi ile;protezin üst kısmı kas altında alt kısmı kas üstünde olur ki,memeye en ideal görünüm verilmiş olur.***

Protez uygulama yerleri,
Protezler göğüs bölgesine 4 farklı yerden girilerek yerleştirilebilir:

1- Meme başı çevresi,
Ameliyat kesisi, meme başının alt kenarında renkli alan ile memenin birleştiği sınırda yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklindedir .
Ameliyat kesisi, meme başının çevresinde silik bir iz bırakarak iyileşir.
Protez kas altı ya da kas üzerine yerleştirilebilir.
Meme ucu süt kanalları ve meme ucu hissini sağlayan sinirler ameliyatta etkilenebileceği için,ameliyat sonrası kalıcı ya da geçici meme ucunda his kaybı ve süt verememe görülebilir.
Meme sarkıklığı fazla olan kişilerde meme protezi ile birlikte dikleştirme işlemi yapılacaksa protez uygulamasında en uygun yöntemdir.Sarkıklık durumuna bağlı meme altına uzanan yaklaşık 4 cm’lik düz (vertikal) çizgi meydana gelebilir.

2- Meme altı kıvrım çizgisi,
Meme altı kıvrımında yaklaşık 4-5 cm. uzunluğunda kesi yapılır.
Ameliyat kesisi, meme altı kıvrım çizgisinde silik bir iz bırakarak iyileşir.
Protez kas üstü ya da kas altı yerleştirilebilir.
Meme altı kıvrım çizgisinden girerek protez yerleştirildiğinde süt bezleri zarar görmez,meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali daha azdır.

3- Koltuk altı,
Koltuk altında, derinin katlandığı çizgiler üzerinden protez türüne göre 2-4 cm. uzunluğunda bir kesi yapılarak, memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir.
Protezler, bu yolla göğüs kasının altına yerleştirilir.
Ameliyat kesisi koltuk altında olduğu için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise kıvrım çizgileri içinde kaldığından dolayı zamanla kaybolur.
Meme süt kanalları ve meme ucu siniri etkilenmez.

4- Karın germe sırasında göbek altından,
Karın germe esnasında memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir.
Protezler, kas üstü ya da altına yerleştirilebilir.
Ameliyat kesisi olmadığı için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz.

Ameliyat sonrası ağrı ve anestezi türü,
Ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilen; ameliyat sonrası kollarda hafif ağrı ve memelerde gerginlik olabilir.
Ameliyat sonrası sırt kısmı yüksekte olacak şekilde yatarak dinlenmeniz gerekmektedir.
Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.

Hastanede kalış,
Hastanede kalış bir gecedir.
Ertesi gün,koltuk altı ya da memedeki pansuman açılarak yenilenir, ve yaklaşık 15 gün kullanacağınız meme üzerindeki bant tekrar uygulanır.
İlk günlerde,memelerinizi ödemden dolayı biraz daha büyük görebilirsiniz ancak ödemler geriledikçe istenen boyuta ulaşılacaktır.

Ameliyat sonrası iyileşme,
Ameliyat sonrası yaklaşık 5-7 günde iyileşmeniz tamamlanmış,işe dönebilir,yolculuk yapabilirsiniz.Ancak,yüzme ve ağır egzersiz gibi kol ve göğüs kaslarını çalıştıracak aktivitelere iki ay ara vermelisiniz.

Ameliyat komplikasyonları,
Erken dönemde;kanama ve enfeksiyon gibi cerrahi işlem sonrası görülebilecek komplikasyonlar azda olsa vardı.
Protezin ve yerleştirileceği yuvanın uygun büyüklükte olmamalarına bağlı;protezin yukarıya-aşağıya yer değiştirmesi,iki protezin göğüs orta kısmında simmasti dediğimiz birbirine yapışması olabilir.
Gereğinden büyük protez uygulamaları,memede sarkmaya sebeb olabilir.
Özellikle meme ucundan yerleştirilen protezlerde;süt verme sıkıntısı görülebilir,meme ucu his kaybı geçici ya da kalıcı olabilir.
Vucut protezi yabancı cisim olarak algılayıp çevresine bir kapsül oluşturur.Zaman içinde bu kapsül kontraksiyonu dediğimiz belirli derecelerde oluşabilen kapsül kasılması için protezin değişimi gerekebilir.

Meme Özeldir
Çünkü,
Kadın için, cinsel kimliktir!
Erkek için,kadının simgesidir!
Bebek için,mamadır!

İdeal meme;
Kişinin fiziki yapısına uygun büyüklükte,sarkıklığı olmayan,üst pol dediğimiz meme dekoltesi ve tabanda yarım ay şeklinde görünümü olan,meme başları eşit ve simetrik yandan bakıldığında göz yaşı damlası gibi kadın silüetini tamamlayandır.

Merak ettikleriniz,

*Günümüzde meme büyütmenin en sağlıklı ve kalıcı yöntemi meme protezleridir,hormon içerikli ve bitkisel kökenli ilaçlar,kanser yapıcıdır; geçici ve vucuda zarar verici olarak meme hacmini bir miktar arttırabilir.

*Memeprotezleri silikon içerikli olup,silikonlar inert maddelerdir.Vucutla hiç bir şekilde reaksiyona girmez ve ömür boyu yapısı bozulmadan vucutta kalabilir.

*Meme protezinin kanser yapmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

*Meme protezi sonrası,rutin meme kontrollerinde 40 yaş öncesi meme ultrosonu,40 yaş sonrası meme MR (magnetik rezonans) görüntüleme teknikleri kullanılır.

*Hafif dereceli sarkmalar protez ameliyatları ile düzelebilirken,gereğinden büyük uygulanan protezler zamanla memelerde sarkmalara yol açabilir.

Op. Dr Dilek AVŞAR
0212 270 09 93
Meme Büyütme estetiği hakkında tüm sorularınız için arayabilirsiniz.

Meme Estetiği kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Meme Göğüs Büyütme Operasyonu Videosu

Meme operasyonlari hakkinda sanirim hepimiz cok bilgi sahibi degiliz,

  • Meme buyultme operasyonlari nasil yapilir?
  • Meme buyultme de kullanilan malzemeler zararlimidir?
  • Bu ameliyatlar saglikli mi?
  • Bu operasyonlara ne zaman ihtiyacimiz olur?
  • Gogus buyultme de hangi slikonlar, nasil kullanilir?
  • Slikonda jel protez nedir?

ve benzeri bir cok soru Meme Göğüs Büyütme Operasyonu ile ilgili olarak kafamizi kurcalamaktadir. Iste bugun sizlerle bu konu hakkinda cok detayli bilgileri paylasarak aklinizda Meme Göğüs Büyütme Operasyonu hakkinda hic bir soru isareteine yer kalmasin istedik.

Peki bu soru isaretleri nasil gidecek diye sorarsaniz iste bu sorunuzun cevabini Op. Dr. Yakup Avsar olarak verecegiz. Asagida yer alan videomuzda Yakup Avsar’in anlatimiyla bir gogus (meme) operasonu ne zaman yapilmali, kimler yaptirmali, operasyon nasil yapilir, hangi gogus icin hangi slikon kullanilir vb. bir cok sorunun yanitini bulacaksiniz. Videomuzu izledikten sonra artik sizde aklinizdaki sorularin hepsinin yanitini bulmus olacaksiniz..


Meme Estetiği kategorisine gönderildi | Yorum bırakın